Business consultant beantwoordt bedrijfskundige vraagstukken van jouw organisatie

Een business consultant is een professional die organisaties adviseert bij bedrijfskundige vraagstukken. Het kan daarbij gaan om IT-vragen, marketingstrategieën of HR-processen waarover het management geadviseerd wordt. In de praktijk gaat de rol van een business
consultant verder dan enkel het geven van advies. De adviseur is vaak nauw betrokken bij de uitvoering van het advies. Bijvoorbeeld door het trainen van medewerkers, het invoeren van geautomatiseerde werkprocessen en het monitoren van resultaten.

Wat doet een business consultant?

De business consultant maakt eerst een inventarisatie door alle bedrijfsprocessen in beeld te brengen. Het is belangrijk hier geen belangrijkste stakeholders over het hoofd te zien. Deze inventarisatie kan daarom variëren van gesprekken met een IT-manager tot het verzamelen
van juridische documenten en van het analyseren van social media strategieën tot het onder loep nemen van hoe personeel zich ziek meldt bij de leidinggevende.

Daarnaast fungeert een business consultant als sparringpartner voor het management van de organisatie, de directie of zelfs voor klanten. Na het maken van een schets van de onderneming en het in kaart brengen van de belangrijkste vraagstukken, maakt de business consultant een plan van aanpak. Wanneer dit is goedgekeurd door het management, gaat de
consultant op zoek naar draagvlak bij iedere relevante afdeling. Waarschijnlijk blijft de business consultant tevens betrokken bij de uitvoering van het nieuwe beleid en de borging daarvan.

Hoe word je business consultant?

Business consultants hebben vaak een van deze opleidingen genoten: Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, International Business, Economics and Business of Organisatiewetenschappen. Een hbo- of academisch diploma staat doorgaans garant voor het denkniveau en de schriftelijke en verbale communicatievaardigheden die opdrachtgevers
cruciaal achten voor een baan als business consultant. Behalve een bepaald
opleidingsniveau, vraagt een dergelijke functie tevens om specifieke eigenschappen en vaardigheden. De business consultant heeft een helicopterview, is initiatiefrijk, is een stevige gesprekspartner en verwerkt en scheidt informatie vliegensvlug.

Een opleiding is echter geen vereiste; iedereen mag zich business consultant noemen. Het is aan te raden, na het afronden van een opleiding in de juiste richting, mee te lopen met een ervaren consultant. Daarna kan de stap gemaakt worden naar ‘medior consultant’ en wordt er meegewerkt aan meerdere projecten welke soms door de medior zelf zijn binnengehaald. Vervolgens wordt de stap naar ‘senior consultant’ gezet. Er is dan sprake van een grote mate van zelfstandigheid en meerdere jaren werkervaring.

Wat zijn de trends die elke business consultant moet kennen?

Opdrachtgevers verwachten steeds vaker dat een business consultant zich heeft gespecialiseerd in een bepaald marktsegment en dat hij in datzelfde segment werkervaring heeft opgedaan. ZZP’ers die werken als consultant nemen het steeds vaker over van de grote consultancybureaus. Het principe van ‘uurtje factuurtje’ komt juist steeds meer te vervallen. Grotere bedrijven werken liever op basis van een resultaatsverplichting samen een
business consultant of nemen hem in vaste dienst.